ΚΡΙΤΖΑΣ ΑΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΓΟΥΡΝΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 17191/70/Β/88/33
ΑΦΜ 094194778 - Β ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 2810 762001